Sony Xperia M2 Aqua - Control do uso de datos

background image

Control do uso de datos

Configurar os axustes de uso de datos pode axudarlle a ter un maior control do uso de

datos pero isto non garante a prevención de custos adicionais.

Para activar ou desactivar o tráfico de datos

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Uso de datos.

3

Arrastre o control desprazable ao carón de

Tráfico de datos móbiles para activar

ou desactivar o tráfico de datos.

Cando o tráfico de datos está desactivado, o seu dispositivo aínda pode establecer

conexións Wi-Fi®, NFC e Bluetooth®.

Para configurar unha advertencia de uso de datos

1

Asegúrese de que o tráfico de datos móbiles estea activado.

2

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

3

Localice e pulse

Axustes > Uso de datos.

4

Para axustar o nivel de advertencia, arrastre as liñas de advertencia ata os valores

desexados. Recibirá unha notificación de advertencia cando a cantidade de

tráfico de datos chegue ao nivel establecido.

Para configurar un límite no uso de datos móbiles

1

Asegúrese de que o tráfico de datos móbiles estea activado.

2

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

3

Localice e pulse

Axustes > Uso de datos.

4

Arrastre cara á dereita o control desprazable que está a carón de

Limitar o uso de

datos móbiles e logo pulse Aceptar.

5

Para establecer o límite no uso de datos móbiles, arrastre a liña de límite de datos

ata os valores desexados.

Cando o seu uso de datos móbiles chega ao límite establecido, o tráfico de datos do seu

dispositivo se desconectará de xeito automático.

Para controlar o uso de datos de aplicacións individuais

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Uso de datos.

3

Pulse a aplicación que quere controlar, logo arrastre cara á dereita o control

desprazable situado a carón de

Restrinxir datos segundo plano apl. e pulse

Aceptar.

4

Para acceder á configuración máis específica da aplicación (se está dispoñible),

pulse

Axustes da aplicación e faga os cambios que desexe.

O rendemento das aplicacións individuais pode verse afectado se cambia os axustes de uso

de datos relacionados.

35

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para comprobar o uso de datos

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Uso de datos.

3

Pulse e logo

Mostrar Wi‑Fi.

4

Para ver información sobre a cantidade de datos transferidos mediante WI-Fi®,

pulse o separador

Wi-Fi.

5

Para ver a información sobre a cantidade de datos transferidos mediante a

conexión de datos móbiles, pulse o separador

Móbiles.