Sony Xperia M2 Aqua - Seleccionar redes móbiles

background image

Seleccionar redes móbiles

O dispositivo cambia automaticamente de rede móbil segundo as redes móbiles que

estean dispoñibles nos diferentes lugares. Tamén pode facer que o dispositivo se

conecte a un tipo concreto de rede móbil , por exemplo, LTE, WCDMA ou GSM.
As diferentes iconas de estado móstranse na barra de estado dependendo do tipo ou

modo de rede en que está conectado. Consulte as

Iconas de estado

na páxina 25 para

ver as diferentes iconas de estado.

Para seleccionar un modo de rede

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Máis > Redes móbiles.

3

Pulse

Tipo de rede preferido e seleccione un modo de rede.

Para seleccionar outra rede manualmente

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Máis > Redes móbiles > Operadores de rede.

3

Pulse

Modo de busca e seleccione Manual.

4

Seleccione unha rede.

Se selecciona unha rede manualmente, o dispositivo non procurará outras redes, aínda que

saia da cobertura da rede seleccionada manualmente.

Para activar a selección automática de rede

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Máis > Redes móbiles > Operadores de rede.

3

Pulse

Modo de busca e seleccione Automático.