Sony Xperia M2 Aqua - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Use conexións Wi-Fi® para navegar pola Internet, descargar aplicacións ou enviar e

recibir correos electrónicos. Unha vez conectado a unha rede Wi-Fi®, o dispositivo

lembra a rede e conéctase automaticamente a ela a seguinte vez que estea dentro do

alcance.
Algunhas redes Wi-Fi® requiren que inicie sesión nunha páxina web antes de poder

obter acceso. Contacte co administrador da rede Wi-Fi® correspondente para obter

máis información.
As redes Wi-Fi® dispoñibles poden ser abertas ou estar protexidas:

As redes abertas indícanse con a carón do nome de rede Wi-Fi®.

As redes protexidas indícanse con a carón do nome de rede Wi-Fi®.

Algunhas redes Wi-Fi® non aparecen na lista de redes dispoñibles porque non transmiten o

seu nome de rede (SSID). Se coñece o nome da rede, pode engadilo manualmente á súa lista

de redes Wi-Fi® dispoñibles.

Para activar a Wi-Fi®

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

3

Pulse o conmutador de acender e apagar para activar a función Wi-Fi®.

Poden transcorrer uns segundos ata que se active o Wi-Fi®.

Para conectarse a unha rede Wi-Fi® automaticamente

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

3

Pulse o conmutador de acender e apagar para activar a función

Wi-Fi. Aparecen

todas as redes Wi-Fi® dispoñibles.

4

Pulse unha rede Wi-Fi® para conectarse a ela. Nas redes protexidas, introduza

insira o contrasinal correspondente. aparecerá na barra de estado cando estea

conectado.

Para buscar novas redes dispoñibles, pulse e logo pulse

Actualizar. Se non pode conectarse

a unha rede

Wi-Fi correctamente, consulte as suxestións para a resolución de problemas para

o seu dispositivo en

www.sonymobile.com/support/

.

31

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para engadir unha rede Wi-Fi® manualmente

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

3

Pulse >

Engadir rede.

4

Introduza a información de

Nome de rede (SSID).

5

Para seleccionar un tipo de seguridade, pulse o campo

Seguridade.

6

Se é necesario, introduza un contrasinal.

7

Para editar opcións avanzadas como o proxy e os axustes de IP, marque a caixa

de verificación

Opcións avanzadas e despois faga os cambios necesarios.

8

Pulse

Gardar.

Contacte co seu administrador de rede Wi-Fi® para obter o SSID da rede e o contrasinal.

Axustes Wi-Fi®

Cando está conectado a unha rede Wi-Fi® ou hai redes Wi-Fi® dispoñibles preto de

vostede, pode ver o estado desas redes. Tamén pode activar o dispositivo para recibir

unha notificación cando detecte unha rede Wi-Fi® aberta.
Se non está conectado a unha rede Wi-Fi®, o dispositivo usa unha conexión móbil de

datos para acceder á Internet (se configurou e activou unha conexión móbil de datos no

dispositivo). Ao engadir unha política de hibernación de Wi-Fi®, pode especificar cando

cambiar do Wi-Fi® á conexión móbil de datos.

Para activar as notificacións de rede Wi-Fi®

1

Active o Wi-Fi®, se aínda non o está.

2

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

3

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

4

Pulse >

Avanzados.

5

Arrastre cara á dereita o control desprazable que está a carón de

Notificación de

rede.

Para ver información detallada sobre unha rede Wi-Fi® conectada

1

Desde a Pantalla de inicio pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

3

Pulse a rede Wi-Fi® á que estea conectado no momento. Aparecerá información

detallada sobre a rede.

Para engadir unha política de hibernación de Wi-Fi®

1

Desde a Pantalla de inicio pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

3

Pulse e logo

Avanzada> Manter Wi-Fi activa durante susp..

4

Seleccione unha opción.

WPS

O WPS (Wi-Fi® Protected Setup, configuración protexida da Wi-Fi) é un estándar de

rede sen fíos que lle axuda a establecer conexións de rede sen fíos seguras. Se ten

poucos coñecementos sobre a seguridade sen fíos, o WPS permítelle configurar

facilmente a encriptación dun acceso protexido Wi-Fi (WPA) que asegure a súa rede.

Tamén pode engadir novos dispositivos a unha rede xa existente sen necesidade de

introducir contrasinais longos.
Use un destes métodos para activar o WPS:

Método pulsador: simplemente pulse un botón nun dispositivo compatible con WPS, por

exemplo, un router.

Método PIN: o seu teléfono crea un PIN (número de identificación persoal) aleatorio que

vostede introduce no dispositivo compatible con WPS.

32

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para conectarse a unha rede Wi-Fi® cun botón WPS

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

3

Active o Wi-Fi®, se aínda non o fixo.

4

Pulse >

Avanzada > Botón de comando WPS e logo prema o botón WPS do

dispositivo compatible con WPS.

Para conectarse a unha rede Wi-Fi® cun PIN de WPS

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

3

Active o Wi-Fi®, se aínda non o fixo.

4

Pulse >

Avanzada > Entrada de PIN WPS.

5

No dispositivo compatible con WPS, introduza o PIN que aparece no seu

dispositivo.