Sony Xperia M2 Aqua - Compartir música

background image

Compartir música

Compartir unha canción

1

Abra a pantalla de inicio de Música e logo busque a canción ou o álbum que

desexe compartir.

2

Toque e manteña o título da canción e logo pulse

Compartir.

3

Seleccione unha aplicación da lista e logo siga as instrucións en pantalla.

Tamén pode compartir álbums e listas de reprodución deste mesmo xeito.

82

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.