Sony Xperia M2 Aqua - Escoitar música

background image

Escoitar música

Use a aplicación Música para escoitar as súas cancións e audiolibros favoritos.

1

Ir á pantalla de inicio de Música

2

Buscar todas as cancións gardadas no dispositivo

3

Ver a cola de reprodución actual

4

Portada do álbum (se está dispoñible)

5

Indicador de progreso – Arrastre o indicador ou pulse ao longo da liña para avanzar ou retroceder

rápido

6

Tempo transcorrido da canción actual

7

Duración total da canción actual

8

Repetir todas as cancións da cola de reprodución actual

9

Pulsar para ir á canción seguinte da cola de reprodución

Manter tocado para avanzar rápido dentro da canción actual

10 Reproducir ou deter unha canción

11 Pulsar para ir á canción anterior da cola de reprodución

Manter tocado para rebobinar a canción actual

12 Reproducir cancións de forma aleatoria na cola de reprodución actual

79

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Pantalla de inicio de Música

1

Arrastrar o bordo esquerdo da pantalla cara á dereita para abrir o menú da pantalla de inicio de Música

2

Desprazarse cara arriba ou abaixo para ver o contido

3

Reproducir unha canción usando a aplicación Música

4

Volver á pantalla do reprodutor de música de Música

Para reproducir unha canción coa aplicación Música

1

Dende a Pantalla de inicio, pulse e logo localice e pulse .

2

Arrastre o bordo esquerdo da pantalla cara á dereita.

3

Seleccione unha categoría de música.

4

Pulse unha canción para reproducila.

É posible que non poida reproducir elementos protexidos con dereitos de autor. Verifique que

ten os dereitos necesarios do material que desexe compartir.

Para buscar información relacionada cunha canción en liña

Durante a reprodución dunha canción coa aplicación Música, pulse na portada do

álbum e despois pulse

Máis información.

Os recursos en liña relacionados coa canción poden incluír vídeos en YouTube™, letras da

canción e información do artista en Wikipedia.

Para editar información da música

1

Na aplicación Música, pulse a portada do álbum e pulse

Editar info. da música.

2

Edite a información como desexe.

3

Cando remate, pulse

Gardar.

Para axustar o volume do son

Prema a tecla de volume.

Para minimizar a aplicación Música

Durante a reprodución dunha canción, pulse para ir á Pantalla de inicio. A

aplicación Música segue coa reprodución nun segundo plano.

Para abrir a aplicación Música cando está funcionando en segundo plano

1

Mentres se está a reproducir unha canción en segundo plano, pulse para abrir

a ventá de aplicacións usadas recentemente.

2

Pulse a aplicación Música.

80

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.