Sony Xperia M2 Aqua - Mellorar o son

background image

Mellorar o son

Para mellorar a calidade do son co ecualizador

1

Abra o menú da pantalla de inicio de Música e logo pulse

Axustes > Axustes de

audio > Efectos de son > Ecualizador.

2

Para axustar o son de xeito manual, arrastre os botóns das banda de frecuencia

cara arriba ou abaixo. Para axustar o son de xeito automático, pulse

e

seleccione un estilo.

Activar a característica de son envolvente

1

Abra o menú da pantalla de inicio de Música e logo pulse

Axustes > Axustes de

audio > Efectos de son > Son envolvente (VPT).

2

Toque lixeiramente cara á dereita ou esquerda para seleccionar un axuste e, a

continuación, pulse

Aceptar para confirmar.