Sony Xperia M2 Aqua - Recoñecer música con TrackID™‎

background image

Recoñecer música con TrackID™

Use o servizo de recoñecemento de música TrackID™ para identificar unha canción

cando a escoite ao seu redor. Simplemente grave unha breve mostra da canción e nuns

segundos obterá información do intérprete, o título e o álbum. Pode mercar as cancións

identificadas por TrackID™ e pode ver os éxitos de TrackID™ para comprobar que o

que buscan os usuarios de TrackID™ de todo o mundo. Para obter os mellores

resultados, use TrackID™ nunha zona silenciosa.

1

Crear un perfil en TrackID™ en liña

2

Ver éxitos de música actuais

3

Ver opcións de TrackID™

4

Ver o historial das súas buscas anteriores

5

Identificar a música que está a escoitar

Non todas as redes e/ou fornecedores de servizos de todas as áreas admiten a aplicación

TrackID™ e o servizo TrackID™, nin se admiten en todos os países nin en todas as rexións.

Para identificar música usando a tecnoloxía TrackID™

1

Desde a súa Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

TrackID™, a continuación manteña o dispositivo preto da fonte

de música.

3

Pulse . Se o servizo TrackID™ recoñece a canción os resultados aparecerán na

pantalla.

Para volver á pantalla de inicio de

TrackID™, pulse .

83

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para ver a información do intérprete dunha canción

1

Despois de que a aplicación

TrackID™ recoñeza a canción, o resultado

amosarase na pantalla de inicio de TrackID™.

2

Desprácese ata o resultado que desexe ver e púlseo para abrilo.

Para eliminar unha canción do historial de pistas

1

Abra a aplicación

TrackID™ e logo navegue ata a canción que desexe eliminar.

2

Toque e manteña a pantalla para que apareza .

3

Pulse .

84

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.