Sony Xperia M2 Aqua - Organizar as mensaxes

background image

Organizar as mensaxes

Para eliminar unha mensaxe

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse .

2

Pulse na conversa que contén a mensaxe que desexa eliminar.

3

Toque e manteña premida a mensaxe que desexa eliminar e, a continuación,

pulse

Eliminar mensaxe > Eliminar.

Para eliminar conversas

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse .

2

Pulse e logo

Eliminar conversas.

3

Marque as caixas de verificación das conversas que desexa eliminar e, a

continuación, pulse >

Eliminar.

Para marcar unha mensaxe cunha estrela

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse .

2

Pulse a conversa que desexe abrir.

3

Toque e manteña a mensaxe que quere marcar cunha estrela e logo pulse

Engadir estrela.

4

Para desmarcar a estrela dunha mensaxe, toque e manteña a mensaxe coa

estrela e logo pulse

Eliminar estrela.

Para ver as mensaxes marcadas con estrelas

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse .

2

Pulse e logo

Mensax. marc. con estrela.

3

Todas as mensaxes marcadas con estrelas aparecen nunha lista.

73

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para procurar mensaxes

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse .

2

Pulse e logo

Buscar.

3

Introduza as palabras da procura. Os resultados da busca aparecerán nunha lista.