Sony Xperia M2 Aqua - Sincronización con contas en liña

background image

Sincronización con contas en liña

Sincronice o dispositivo con contactos, correo electrónico, eventos de calendario e outra

información de contas en liña. Por exemplo, pode sincronizar contas de correo

electrónico como Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ e Twitter™.

Pode sincronizar automaticamente os datos de todas estas contas se activa a función

de sincronización automática. Non obstante, tamén pode sincronizar cada conta de

xeito manual.

Para configurar unha conta en liña para sincronizar

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Pulse

Configuración > Contas > Engadir conta e logo seleccione a conta que

quere engadir.

3

Siga as instrucións para crear unha conta ou inicie sesión se xa dispón dunha.

Para sincronizar manualmente cunha conta en liña

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse >

Configuración > Contas.

2

En

Contas, seleccione o tipo de conta e logo pulse o nome da conta coa que

desexe sincronizar. Aparece unha lista de elementos que amosa o que se pode

sincronizar coa conta.

3

Pulse os elementos que quere sincronizar.

Para eliminar unha conta en liña

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse >

Configuración > Contas.

2

En

Contas, seleccione o tipo de conta e logo pulse o nome da conta que desexe

eliminar.

3

Pulse e logo

Eliminar conta.

4

Pulse

Eliminar conta de novo para confirmar.