Sony Xperia M2 Aqua - Modo avión

background image

Modo avión

No modo avión, a rede e os transceptores de radio desactívanse para evitar

interferencias cos equipos sensibles. Sen embargo, aínda pode reproducir xogos,

escoitar música, ver vídeos e outros contidos que estean gardados na súa tarxeta de

memoria ou na súa memoria interna. Tamén pode recibir alarmas de notificación, se

estas están activadas.

Activar o modo Avión reduce o consumo de batería.

Para activar o modo avión

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Máis.

3

Arrastre cara á dereita o control desprazable que está a carón de

Modo avión.

121

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.