Sony Xperia M2 Aqua - Usar tráfico de datos ao viaxar

background image

Usar tráfico de datos ao viaxar

Ao viaxar fóra da súa rede doméstica móbil, é posible que teña que acceder á Internet

usando os datos móbiles. Neste caso, ten que activar a itinerancia de datos no

dispositivo. É posible que incorra en custos adicionais cando active a itinerancia de

120

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

datos. É recomendable comprobar de xeito anticipado os custos correspondentes de

transmisión de datos.

Para activar a itinerancia de datos

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Máis > Redes móbiles.

3

Arrastre cara á dereita o control desprazable que está a carón de

Itinerancia de

datos.

Non pode activar a itinerancia de datos cando as conexións de datos están desactivadas.