עזרה Sony Xperia M2 Aqua

background image

ךירדמ

שמתשמל

Xperia

M2 Aqua

D2403/D2406

background image

ןכות